1 800 222 6872

Ivar Hallström: Den Bergtagna

Audio Samples

 1. Hallström — "Och Jungfrun Hon Skulle Sig Till Ottesången Gå" $0.99 on iTunes
 2. Hallström — Förspel $0.99 on iTunes
 3. Hallström — "Till Gästabuds VI Dricka I Juleqväll" $0.99 on iTunes
 4. Hallström — "Jag Dricker Till Er, I Kära Fränder Alla" $0.99 on iTunes
 5. Hallström — "Så Dansa VI Nu Med Lusteligt Sinn" $0.99 on iTunes
 6. Hallström — "Rätt Gärna Jag Såge Den Bergakung!" $0.99 on iTunes
 7. Hallström — "Det Var Sent Om en Timma, Sista Skärtorsdagsqväll" $0.99 on iTunes
 8. Hallström — "Så Dansa VI Nu Med Lusteligt Sinn" 2 $0.99 on iTunes
 9. Hallström — "Jag Hälsar Eder Alla" $0.99 on iTunes
 10. Hallström — "Lundar I Söder Nog Jag Såg" $0.99 on iTunes
 11. Hallström — "Necken Sin Harpa Slår, Dansen I Skogen Går" $0.99 on iTunes
 12. Hallström — "Må Jag Nu Den Fagra Fånga. Sällsam Makt Mig Håller" $0.99 on iTunes
 13. Hallström — "Herre Konung! en Sträng På Harpan Sprang" $0.99 on iTunes
 14. Hallström — "Guds Moder Med Sin Englaskara" $0.99 on iTunes
 15. Hallström — "Hur Fager Hon Var! Hur Skön Hennes Bild I Hjertat Flammar" $0.99 on iTunes
 16. Hallström — "Nu Är Den Signade Juledag Utöfver Jorden Kommen" $0.99 on iTunes
 17. Hallström — "Hon Går — Och Moderns Makt Jag Ej Bryta Kan" $0.99 on iTunes
 18. Hallström — "Guds Heliga Moder" $0.99 on iTunes
 19. Hallström — "Du Allt Skall Glömma Uti Min Famn" $0.99 on iTunes
 20. Hallström — "Guldet Flammar, I Bergets Kammar" $0.99 on iTunes
 21. Hallström — "Sjud Utöfver Bergets Låga, Glömskans Dryck" $0.99 on iTunes
 22. Hallström — "I Bergets Gömma Ensam Här Jag Sitter Öfvergiven" $0.99 on iTunes
 23. Hallström — "Hvad Vill Du Här?" $0.99 on iTunes
 24. Hallström — "Ja, Jag Kan Älska! Ja, Jag Kan Hata!" $0.99 on iTunes
 25. Hallström — "Trolldomsdryck, I Berget Sjuden" $0.99 on iTunes
 26. Hallström — "Hui, Ho! Skönt Är I Berget Att Bo!" $0.99 on iTunes
 27. Hallström — "Välkommen Till Berget, Du Kungasalens Ära!" $0.99 on iTunes
 28. Hallström — "Jag Är Din! Jag Vill Evigt Dig Följa" $0.99 on iTunes
 29. Hallström — Balett
 30. Hallström — Bergandarnas Intåg $0.99 on iTunes
 31. Hallström — "Spinn, Spinn, Gyllne Sländan Min" $0.99 on iTunes
 32. Hallström — "Det Är Som Om Minnet Mig Hviskade" $0.99 on iTunes
 33. Hallström — "Hur Är Det Herskarinna?" $0.99 on iTunes
 34. Hallström — "När Oss Bergakingen Hotar" $0.99 on iTunes
 35. Hallström — "Säg Drottning, Hvar Är Sonen Din?" $0.99 on iTunes
 36. Hallström — "Din Sorg, Dina Tårar? Ditt Qval Honom Sårar" $0.99 on iTunes
 37. Hallström — "Funne Du Endast Källkristallen, Som Ned Från Jorden Är Fallen" $0.99 on iTunes
 38. Hallström — "Kylande Bäck Ur Jordens Famn" $0.99 on iTunes
 39. Hallström — "Herre Konung! Släpp Ut Mig!" $0.99 on iTunes
 40. Hallström — "Nåväl, Så Gå! Du Har Mig Aldrig Älskat!" $0.99 on iTunes
 41. Hallström — "Och Jungfrun Hon Skulle Sig Till Ottesången Gå" $0.99 on iTunes
 42. Hallström — "Hu, Jag Fryser! Mig Stormen Genomisat" $0.99 on iTunes
 43. Hallström — "Ja, Det Är Jag! Hvar Är Min Moder?" $0.99 on iTunes
 44. Hallström — "Du Nämt Mitt Namn!" $0.99 on iTunes
 45. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Introduction: "Och jungfrun hon skulle sig till ottesangen ga" $0.99 on iTunes
 46. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Prelude $0.99 on iTunes
 47. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene I: "Till gastabuds vi dricka I Juleqvall" $0.99 on iTunes
 48. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene I: Jag dricker till er, I kara frander alla $0.99 on iTunes
 49. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene I: "Sa dansa vi nu med lusteligt sinn" $0.99 on iTunes
 50. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene II: "Ratt garna jag sage den Bergakung!" $0.99 on iTunes
 51. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene II: Ballad. "Det var sent om en timma, sista skartorsdagsqvall" $0.99 on iTunes
 52. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene III: "Saa sena gaster? Ulf, se hvem det ar" $0.99 on iTunes
 53. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene IV: "Jag halsar eder alla" $0.99 on iTunes
 54. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene IV: "Lundar I soder nog jag sag" $0.99 on iTunes
 55. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene IV: Trollpolska. "Necken sin harpa slar, dansen I skogen gar" $0.99 on iTunes
 56. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene V: Duo. "Ma jag nu den fagra fanga. Sallsam makt mig haller" $0.99 on iTunes
 57. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene VI: "Herre Konung! En strang pa harpan sprang" $0.99 on iTunes
 58. Hallström — Den Bergtagna, Act 1 Scene VI: "Guds moder med sin englaskara" $0.99 on iTunes
 59. Hallström — Den Bergtagna, Act 2 Scene I: "Hur fager hon var! Hur skon hennes bild I hjertat flammar" $0.99 on iTunes
 60. Hallström — Den Bergtagna, Act 2 Scene II: "Nu ar den signade juledag utofver jorden kommen" $0.99 on iTunes
 61. Hallström — Den Bergtagna, Act 2 Scene IV: "Hon gar - och moderns makt jag ej bryta kan" $0.99 on iTunes
 62. Hallström — Den Bergtagna, Act 2 Scene V: "Guds heliga moder" $0.99 on iTunes
 63. Hallström — Den Bergtagna, Act 2 Scene V: "Du allt skall glomma uti min famn" $0.99 on iTunes
 64. Hallström — Den Bergtagna, Act 2 Scene V: "Guldet flammar, I bergets kammar" $0.99 on iTunes
 65. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene I: "Sjud utofver bergets laga, glomskans dryck" $0.99 on iTunes
 66. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene I: "I bergets gomma ensam har jag sitter ofvergiven!" $0.99 on iTunes
 67. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene II: "Hvad vill du har?" $0.99 on iTunes
 68. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene II: "Ja, jag kan alska! Ja, jag kan hata!" $0.99 on iTunes
 69. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene II: "Trolldomsdryck, I berget sjuden" $0.99 on iTunes
 70. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene III: "Hui, ho! Skont ar I berget att bo!" $0.99 on iTunes
 71. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene V: "Valkommen till berget, du kungasalens ara!" $0.99 on iTunes
 72. Hallström — Den Bergtagna, Act 3 Scene V: "Jag ar din! Jag vill envigt dig folja" $0.99 on iTunes
 73. Hallström — Den Bergtagna, Ballet
 74. Hallström — Den Bergtagna, Bergandarnas intag $0.99 on iTunes
 75. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene I: "Spinn, spinn, gyllne sländan min" $0.99 on iTunes
 76. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene I: "Det är som om minnet mig hviskade" $0.99 on iTunes
 77. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene II: "Hur är det herskarinna?" $0.99 on iTunes
 78. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene II: "När oss Bergakugen hotar" $0.99 on iTunes
 79. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene III: "Säg drottning, hvar är sonen din?" $0.99 on iTunes
 80. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene III: "Din sorg, tårar? Ditt qval honom sårar $0.99 on iTunes
 81. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene III: "Funne du endast källkristallen, som ned från jorden är fallen" $0.99 on iTunes
 82. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene III: "Kylande bäck ur jordens famn $0.99 on iTunes
 83. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene V: "Herre konung! Släpp ut mig!" $0.99 on iTunes
 84. Hallström — Den Bergtagna, Act 4 Scene V: "Nåväl så gå! Du har aldrig älskat!" $0.99 on iTunes
 85. Hallström — Den Bergtagna, Act 5 Scene I: "Och jungfrun hon skulle sig till ottensågen gå" $0.99 on iTunes
 86. Hallström — Den Bergtagna, Act 5 Scene II: "Hu, jag fryser! Mig stormen genomisat" $0.99 on iTunes
 87. Hallström — Den Bergtagna, Act 5 Scene II: "Ja, det är jag! Hvar är min moder?" $0.99 on iTunes
 88. Hallström — Den Bergtagna, Act 5 Scene III: "Du nämt mitt namn!" $0.99 on iTunes

Album Summary

>Hallström, Ivar : Den Bergtagna (The Bride of the Mountain King), opera
Performers Conductors Ensemble
 • >
Composer


Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review

Works Details

>Hallström, Ivar : Den Bergtagna (The Bride of the Mountain King), opera
 • Performers: Lars Billengren (Tenor); Bengt Krantz (Voice); Helge Lannerback (Voice); Karl-Robert Lindgren (Bass); Berit Lindholm (Soprano); Hillevi Martinpelto (Soprano); Monica Sjöholm (Soprano); Lars Tibell (Tenor)
 • Conductor: B. Andersson
 • Period Time: Romantic
 • Form: Opera/Operetta
 • Written: 1874