1 800 222 6872

Portrait of Makoto Shinohara / Nishigata, Mitsuhashi, et al

Album Summary

>Shinohara, Makoto : Nagare
>Shinohara, Makoto : Kyudo B
>Shinohara, Makoto : Tabiyuki
>Shinohara, Makoto : Birth of the Bass Koto
>Shinohara, Makoto : Cooperation
Performers Conductor Ensembles Composer


Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review
 

Also Purchased

Works Details

>Shinohara, Makoto : Nagare
 • Performer: Akiko Nishigata (Shamisen)
 • Running Time: 9 min. 23 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1981
 • Studio/Live: Live

>Shinohara, Makoto : Kyudo B
 • Performers: Mari Kimura (Violin); Kifu Mitsuhashi (Shakuhachi)
 • Running Time: 8 min. 31 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1973
 • Studio/Live: Live

>Shinohara, Makoto : Tabiyuki
 • Performers: Shigemitsu Eiso (Percussion); Soichi Katsuta (Cello); Genzo Kitamura (Trumpet); Masahiro Komuro (Double Bass); Atsuo Murata (Trombone); Masami Nakagawa (Flute); Atsumi Nakakoji (Viola); Akiko Ogawa (Mezzo Soprano); Koji Okazaki (Bassoon); Hiroaki Owada (French Horn); Tomomi Takahashi (Clarinet); Saburo Ueki (Violin)
 • Conductor: Kazuhiko Komatsu
 • Running Time: 15 min. 10 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1984
 • Studio/Live: Live

>Shinohara, Makoto : Birth of the Bass Koto
 • Performer: Teiko Kikuchi (Koto)
 • Running Time: 10 min. 37 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1981
 • Studio/Live: Studio

>Shinohara, Makoto : Cooperation
 • Conductor: Kazuhiko Komatsu
 • Ensemble: Instrumental Ensemble
 • Running Time: 21 min. 4 sec.
 • Period Time: Contemporary
 • Written: 1990
 • Studio/Live: Live