1 800 222 6872

Ulixes

Notes & Reviews:

Full performer name: Harmonia Ensemble/Kocani Orkestar.

Harmonia Ensemble includes: Orio Odori (clarinet); Damiano Puliti (cello); Paolo Corsi (percussion); Giampiero Bigazzi (ambients).

Kocani Orkestar includes: Ismail Saliev (alto saxophone); Sukri Kadriev (trumpet); Ismail Jasarov (tuba); Saban Jasarov (tapan).

Personnel: Damiano Puliti (cello); Orio Odori (clarinet); Sukri Kadriev (trumpet); Alessandra Garosi (piano, midi piano); Paolo Corsi, Giampiero Bigazzi (percussion).Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review