1 800 222 6872

Julie Fowlis: Mar A Tha Mo Chridhe [As My Heart Is] [Digipak]

Track List

>Oganaich Uir A Rinn M' Fhàgail
>Tha Mo Ghaol Air Aird A' Chuain
>Biodh An Deoch Seo 'N Làimh Mo Rúin
>Jigs & Reels: The Thornton Jig/Chloe's Passion/Are You Ready Yet?/Rogha An Ghabha
>Tha Caolas Eadar Mi 'S Lain
>Ged A Sheòl Mi Air M' Aineol
>Reels: John O'Groats House/Traditional Irish Reel/The Ladies Pantalettes
>Mo Bhean Chomain
>Puirt
>Mhaighdeannan 'S A Mhnathan Og, A
>Strathspey & Reels: Seonaidh's Tune/Glenlyon/'S Daor An Tabac/Lumsden's Rant
>Moladh Uibhist

Album Notes

Audio Mixers: Iain Graham; Paul McGeechan.

Liner Note Author: Cailean Maclean.

Recording information: Glenageary, Dublin, Ireland; Gold Disk Studio, Collooney, Ireland; Pure Records Studio, Yorkshire, England; Secret Music, Glasgow, Scotland; Watercolour Studio, Ardgour, Scotland.

Photographer: Leila Angus.

Translator: Shona Cormack.Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review
 

Also Purchased