1 800 222 6872

Various Artists: Treasures of Chinese Instrumental Music

Audio Samples

>Flowing Water - Guan Pinghu
>Mist and Clouds Over Xiao-Xiang Rivers, The - Cha Fu-Xi
>Dialogue Between a Fisherman and a Woodcutter, A - Wu Jinglue
>Soaring Dragon - Zhang Zi-quan
>Midnight Cow, The - Yang Xin-Lun
>Lament at the Chang Men Palace - Xu Li-Sun
>Autumn Water - Yu Shao-Ze
>Flowing Water - Gu Mei-Geng
>Song of King Yao, The - Ding Cheng-Yu
>Guang Ling Verse - Li Xiang-Ting
>Forgetting the Vulgar Ideas - Xu Yuan-Bai
>Observing Calmly - Xia Yifeng
>Mozi Grieving for Silk - Liu Shao-Chun
>Night Mooring at the Autumn River - Cheng Wu-Jia
>Evening Song of the Drunken Fisherman - Wei Chung Loh
>Sunny Spring - Mme. Tsar Teh-Yun
>Man Crazy for Wine - Yao Bingyan
>Three Variations of Plum Blossom - Mei Yue-Qiang
>Wild Geese Over the Calm Sands - Gong Yi
>Memories of an Old Friend - Gong-Liang Cheng
>Orchid in Seclusion - Wu Wen'Guang
>Pu-An's Incantation - Li Tingsong
>Kai Shou Ban - Bai Feng-Yan
>Han Shou Ting Hou - Yang Da-Jun
>Ambuscade from All Sides - Qin Pengzhang
>Three Variations of Plum Blossom - Liu Pui-Yuan
>Waves Washing the Beach - Liu Dehai
>Happy Days - Ma Shenglong
>Dance of the Yi People - Wang Huiran
>Spring of Tianshan Mountain - Tang Liangxing
>Story - Chen Yin
>Yearning Over River Wei - Zhang Qiang
>Dance Along the Old Silk Road - Yang Jing
>Snowwhite in Sunny Spring - Wei Chung Loh
>Heroes Gathering, The - Sun Yu-De
>Autumn Moon Over the Han Palace - Cheng Wu-Jia
>Chen Sui - Lin Shi-Cheng
>Moon Is High, The - Yu Liangmo
>On the Frontiers - Wang Fandi
>Flowers Falling in the Green - Wong Ching-Ping
>Ancient Sound of Dunhuang, The - Wu Yuxia
>From the Opera - Liu Gui-Lian
>Emperor Chu Shedding His Armour - Yang Jing
>Swan - Yang Wei
>Chen Xing-Yuan Married the Barbarian - Cao Dongfu
>Four Brocade - Yuzhai Zhao
>Lotus Flowers Emerging from Water - Luo Jiu-Xiang
>Rain Falling on the Plantain by the Window at Night - Liu Tian-Yi
>Shooting Down Wild Geese - Ding Boling
>Dance of the Yao People - Ye Shen-Long
>Spring Morning in Snow Mountain - Fan Shang'e
>Shooting the Drum on Xiang-Shan - Qu Yun
>Flowing Water and Floating Cloud - Rao Ningxin
>Battling Against the Typhoon - Lin Ling
>Lin Chong Fled to Liang Shan - Luo Jing
>Fantasia - Luo Ciao-Ci
>Roar of Iron Horses - Sun Xin
>Traditional Tune in Common, A - Cao Zheng
>Autumn Moon Over the Han Palace - Gao Zicheng
>Ospreys Sporting with Water - Su Wen-Xian
>Spring in the Fields - DengShan Zhao
>Liu-Qing-Niang - Lin Mao-Gen
>Tune of Qin Mulberry, A - Zhou Yan-Jia
>Going Up to the Boudoir - Gui-Fen Cao
>Song of Han Jiang - Ren Qing-Zhi
>High Mountains and Flowing Water - Hon See-Wah
>New Song of Dongting, The - Wang Chang-Yuan
>Lives of the Craft Crew - Xu Ling Zi
>Miraculous Saving of Chen Xing-Yuan, The - Li Meng
>Evening Song in the Fishing Boat - Wang Zhong-Shan
>Tears of Xiangfei - Yuan Sha
>Capriccio on a Xinjiang Theme - Ren Jie
>Busy Spinning - Wong Kin-Wai
>Sigh of Ailment - Liu Tian-hua
>Autumn Moon Over the Han Palace - Jiang Feng-Zhi
>Golden Fly, A - Zhang Shao
>Floating of Big River - Zhang Rui
>New Appearance of the Village - Xiang Zu-Ying
>Capriccio on a Qingjang Theme - Lu Ri-Rong
>Going to Market - Jiang Xun-Feng
>My Brother is Back - Xiao Bai-Yong
>Henan Tune, A - Song Guo-Sheng
>Ballad of Yubei Areas - Guo Junming
>New Shepherds on the Grassland - Liu Chang-Fu
>Train Entering the Dong Village - Wong On-Yuen
>Battle-Horses Galloping, The - Chen Yao-Xing
>Spring Sceneries of Jiangnan - Zhu Changyao
>New Year's Eve - Gao Shao-Qing
>Reflection of the Moon on Lake Erquan - Hua Yan-jun
>Scenes After Rain - Chen Zhen-Duo
>Little Flower Drum, The - Liu Bei-Mao
>Homesick - Lu Xiu-Tang
>Music for Pluck String - Sun Wenming
>Good Harvest - Wang Chen Yi
>Bird-Call in the Mountain - Hui Fen Min
>Xhong Hua Liu Ban - Tang Liang-De
>Sanmen Gorge Capriccio - Wang Guo-Tong
>River Water - Huang Haihuai
>Listening to the Pines - An Ru-Li
>Hometown Melody, A - Xu Jiang-De
>Song of Melancholy - Xhang Zun-Lian
>Candle Shadows, Flickering Red - Song Fei
>Grapes Are Ripe, The - Ma Xiang-Huan
>Bangzi Tune - Feng Zicun
>Blossoming Orchid in Spring - Zhao Songting
>I Am a Soldier - Hu Jie-Xu
>Cowherd and Village Girl, The - Liu Sen
>Joy on the Grassland of the Nen River - Cunbao Shang
>Morning on Grassland - Gao Ming
>Good News - Lu Jin-Shan
>New Song of the Herdsmen - Jan Guang-Yi
>At the Foot of Mount Daqing - Li Zhen
>Spring Comes to Xiang River - Ning Bao Sheng
>At the Broken Bridge - Zhan Yongming
>Melody of Mount Lang Ya - Yu Xunfa
>Crooning in Clear Night - Zhang Wei-Liang
>Flying Swallow - Chan Hung-Yin
>Birds in the Forest - Guanyue Liu
>Look in Relatives by Marriage - Liang Pei-Yin
>Autumn Thoughts by the Dressing Table - Chen Zhong
>Yesterday and Today - Chun-Ling Lu
>Story Along the Yellow River - Wang Tie-Chui
>Picking Tea on the Hill in Spring - Yin Weihe
>Travel in Suchow - Jiang Xian Wei
>Yang Ge In Village - Xiang Qu
>Pasture Patrol Soldier - Zeng Yong Qing
>Flying Patridge, The - Dai Ya
>Floating Melodies of a Water Village - Guoji Jiang
>Harvest Song on a Paddle-Wheel - Du Chong
>Three, Five, Seven - Zeng Zhao-Bin
>Make Up Immortal - Chen Chung Sheng
>Su Wu Tending Sheep - Xiang Zu Hua
>Fifth Brother to Graze Sheep - Zheng Bao-Heng
>Song of the Border - Zhang Xiao-feng
>Misery of Lady Zhaojun - Zhang Gao-Xiang
>Beautiful Taxkorgan - Yuening Liu
>Waving Dance of Tujia Tribe - Li Lingling
>Mountain Red - Tony/Tam Ka-Fai
>Canal of Happiness - Wang Huiran
>Spring Comes to Yi River - Wang Hong-Yi
>Bizika Festivity (Dance of Tujia) - Wu Qiang
>Sword - Zhang Xinhua
>Watch the Sunrise in Taishan - Cheng Wu-Jia
>All Happiness - Pu Xue-Zhai
>Old Eight Phrases - Bai Feng-Yan
>Ospreys Sporting with Water - Xiao Jian-Sheng
>Waves Washing the Beach - Li Yu
>Sorrow in the Changmen Palace - Huang Guifang
>Beneath the Silvery Moonlight - Wu Qiang
>Descending Curtain - Wei Yu-Ru
>Hungry Horse Ringing the Bell, The - Yuen Shi-Chin
>Autumn Missing - Wang Zhong-Bing
>Sleeping Lotus - Liu Bo
>Camel Bells Along the Silk Road - Xu Yang
>Fisherman Song of the Song Hua River - Feng Shao-Xian
>Farewell at Yangguan - Cui Junzhi
>Xiao Kaimen - Yang Bao-Zhong
>Profound Night - Li Mu-Liang
>Outskirts of Beijing - Jiang Kemei
>Autumn Moon on Quiet Lake - Wencheng Lü
>Spring Comes to the Country - Liu Tian-Yi
>Shuang Sheng Han - Zhu Hai
>Yang Cuixi - Loo Kah-Chi
>Arrays - Yu Qiwei
>Dui Hua - Tang Yi-Bin
>Ospreys Sporting with Water - Guo Ying
>Toll from Temple - Gan Shang--Shi
>On the Prairie - Liu Ming-Yuan
>Thoughts Beyond the Frontiers - Liu Chang-Fu
>Lady of the Qin Dynasty - Ma Xiaohui
>Music for the New Year - Ma Guang-Lu
>Tunes of Shaanxi Opera, The - Liu Ming-Yuan
>Brother Comes Back - Zhang Chang-Cheng
>Shangdong Tune, A - Yuan Ye
>Hebei Huabangzi - Yan Shao-Yi
>Festival in Changchun - Zhao Qi-Chang
>Spring Willow in the Wind - Chao Dong-Xu
>Crescent Before Dawn - Shen Chang
>Grand Overture - Liu Xiang
>Beautiful Girl - Jiang Kemei
>Ba Da Chui - Wang Dian-Yu
>Combination of Sheng and Guan - Han Feng-Tian
>Liu Ye Jin - Bai Feng-Yan
>Shadow Tune - Liu Jun
>Horses Galloping - Burentegusi
>Love of Donkir - Li Bo
>Phoenix Spreading Wings - Hu Tian-Quan
>Dawn in Hainan, The - Yan Hay-Den
>Peacock Displaying His Feathers, A - Li Guang-Lu
>Congratulating on the Harvests - Xu Chaoming
>Buddhist Temple - Sun Yu-De
>Quiet Thoughts - Wong Ching-Kuen
>Cui Lou Yun - Zhang Wei-Liang
>Grief of Parting Crane - Tam Po-Shek
>Remembrance of the Wind - Chen Chung Sheng
>Pastoral - Du Chong
>Moonlit Night of Erhai - Zuo Yi-wei
>Feeding Cattle - Zhao Chunting
>Tao Jin Ling - Zaho Chun-Feng
>Tai Huajiao - Ren Tongxiang
>Yu Tune - Hou Yan-Qiu
>Yue Diao Kai Men - Yuan Zi-Wen/Wei Yong-Tang
>Yangguan in Three Tiers - Jin Shi-Yi
>Dreamy Cloud and Mountains - Zuo Yi-wei
>Grand Prelude - Bao Juan
>River Water - Gu Xin-Shan
>Missing - Hai-Quan Hu
>Xia Yuzhou - Liang Qiu
>Lark, The - Yu Xunfa
>Primitive Hunting - Guoji Jiang
>Fernleaf Hedge Bamboo Under the Moonlight - Chen Tao
>Little Cabbage - Li Zengguang
>Day of Relief - The Chinese Movie Philharmonic Orchestra and Traditional Orchestra
>Moon Is High, The - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Flowers Blossoms in the Full Moon, The - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Fisherman's Song on Eastern Sea - Shanghai Chinese Orchestra
>Moonlight Over the River in Spring - Shanghai Chinese Orchestra
>Welcome Families - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>Dance of the Yao People - The National Traditional Orchestra of China
>March Towards Brightness - The National Traditional Orchestra of China
>By the Qiantang River - The Traditional Orchestra of Folk Music and Dance Troupe of Zhejiang Province
>Wild Dance of the Golden Snake - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
>Purple Bamboo Tune - The Chinese Movie Traditional Orchestra
>Festive Joy - The Chinese Movie Traditional Orchestra
>Fortunate Year - The Chinese Movie Traditional Orchestra
>A Xi Tiao Yue - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Crescent Before Dawn - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Jiang Nan Hao - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
>Gu Su Qing - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
>Jing Diao - Shanghai Chinese Orchestra
>Xing Jie - Shanghai Chinese Orchestra
>Zhong Hua Liu Ban - Shanghai Chinese Orchestra
>New Sound of Sizhu - Ladies' Ensemble of Chinese Music
>Walk Along Su Riverbank - The Oriental Angels Ensemble
>Liu Lang Wen Ying - The Guangdong Folk Music Acrobatics Group
>Yu Da Ba Juao - The Guangdong Folk Music Acrobatics Group
>Xiijang Yue - Xinghai Conservatory
>Zhaojun Yuan - Xinghai Conservatory
>Feed Donkey - Central Conservatory
>Shooting the Drum on Xiang Shan - Xi'an Dongcang Strains of Drumbeats Music
>San Liu - Shanghai Chinese Orchestra
>Night is Deep - The Five Golden Flowers Ensemble
>Wordless Song, A - The Chinese Youth String Orchestra
>Cloulods Chasing the Moon - The Taipei Liuqin Chamber Orchestra
>Listening to the Pines - The Chinese Youth String Orchestra
>There's a Golden Sun in Beijing - The China Conservatory Traditional String Orchestra
>Forgeting the Vulgar Ideas - Cha Fu-Xi/Jiang Feng-Zhi
>Yu Jiao Wen Da - Ding Cheng-Yun/Fu Li-Na
>Song of Happiness - Chun-Ling Lu/Chen Yong-Lu/Sun Yu-De
>Spring is Coming - Yu-Sheng Liu/Yin Qi-Yang/Tang Yi-Bin
>Wandering - Dai Ya/Song Fei/Zhao Jua-Zhen
>Happy Night - The National Traditional Orchestra of China
>Evening Song in the Fishing Boat - The Oriental Angels Ensemble
>Tiger Grinding Its Teeth, The - An Zhi-Shun
>Quarrelling Ducks - An Zhi-Shun
>Sound of Water Drops - An Zhi-Shun
>Drum Poem - Li Zhengui
>King Qin Counts the Soldiers - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
>Mouse Marriage - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
>Gun He Tao - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
>General's Order - Shanghai Chinese Orchestra
>Grand Victory - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>King of Qin in Battle, The - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>Celebration at the Reservoir - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>Triumphant Song of Fishermen, The - Central Philharmonic Orchestra of China
>Say Goodbye After Just Married
>Great Wall, The
>Su Wu
>Little Sisters on the Prairie, The
>Fantasia of River Miluo
>Melody on a Moonlit River
>Jiangnan Spring
>Joyfully Celebrates Victory

Track List

>Flowing Water - Guan Pinghu
>Mist and Clouds Over Xiao-Xiang Rivers, The - Cha Fu-Xi
>Dialogue Between a Fisherman and a Woodcutter, A - Wu Jinglue
>Soaring Dragon - Zhang Zi-quan
>Midnight Cow, The - Yang Xin-Lun
>Lament at the Chang Men Palace - Xu Li-Sun
>Autumn Water - Yu Shao-Ze
>Flowing Water - Gu Mei-Geng
>Song of King Yao, The - Ding Cheng-Yu
>Guang Ling Verse - Li Xiang-Ting
>Forgetting the Vulgar Ideas - Xu Yuan-Bai
>Observing Calmly - Xia Yifeng
>Mozi Grieving for Silk - Liu Shao-Chun
>Night Mooring at the Autumn River - Cheng Wu-Jia
>Evening Song of the Drunken Fisherman - Wei Chung Loh
>Sunny Spring - Mme. Tsar Teh-Yun
>Man Crazy for Wine - Yao Bingyan
>Three Variations of Plum Blossom - Mei Yue-Qiang
>Wild Geese Over the Calm Sands - Gong Yi
>Memories of an Old Friend - Gong-Liang Cheng
>Orchid in Seclusion - Wu Wen'Guang
>Pu-An's Incantation - Li Tingsong
>Kai Shou Ban - Bai Feng-Yan
>Han Shou Ting Hou - Yang Da-Jun
>Ambuscade from All Sides - Qin Pengzhang
>Three Variations of Plum Blossom - Liu Pui-Yuan
>Waves Washing the Beach - Liu Dehai
>Happy Days - Ma Shenglong
>Dance of the Yi People - Wang Huiran
>Spring of Tianshan Mountain - Tang Liangxing
>Story - Chen Yin
>Yearning Over River Wei - Zhang Qiang
>Dance Along the Old Silk Road - Yang Jing
>Snowwhite in Sunny Spring - Wei Chung Loh
>Heroes Gathering, The - Sun Yu-De
>Autumn Moon Over the Han Palace - Cheng Wu-Jia
>Chen Sui - Lin Shi-Cheng
>Moon Is High, The - Yu Liangmo
>On the Frontiers - Wang Fandi
>Flowers Falling in the Green - Wong Ching-Ping
>Ancient Sound of Dunhuang, The - Wu Yuxia
>From the Opera - Liu Gui-Lian
>Emperor Chu Shedding His Armour - Yang Jing
>Swan - Yang Wei
>Chen Xing-Yuan Married the Barbarian - Cao Dongfu
>Four Brocade - Yuzhai Zhao
>Lotus Flowers Emerging from Water - Luo Jiu-Xiang
>Rain Falling on the Plantain by the Window at Night - Liu Tian-Yi
>Shooting Down Wild Geese - Ding Boling
>Dance of the Yao People - Ye Shen-Long
>Spring Morning in Snow Mountain - Fan Shang'e
>Shooting the Drum on Xiang-Shan - Qu Yun
>Flowing Water and Floating Cloud - Rao Ningxin
>Battling Against the Typhoon - Lin Ling
>Lin Chong Fled to Liang Shan - Luo Jing
>Fantasia - Luo Ciao-Ci
>Roar of Iron Horses - Sun Xin
>Traditional Tune in Common, A - Cao Zheng
>Autumn Moon Over the Han Palace - Gao Zicheng
>Ospreys Sporting with Water - Su Wen-Xian
>Spring in the Fields - DengShan Zhao
>Liu-Qing-Niang - Lin Mao-Gen
>Tune of Qin Mulberry, A - Zhou Yan-Jia
>Going Up to the Boudoir - Gui-Fen Cao
>Song of Han Jiang - Ren Qing-Zhi
>High Mountains and Flowing Water - Hon See-Wah
>New Song of Dongting, The - Wang Chang-Yuan
>Lives of the Craft Crew - Xu Ling Zi
>Miraculous Saving of Chen Xing-Yuan, The - Li Meng
>Evening Song in the Fishing Boat - Wang Zhong-Shan
>Tears of Xiangfei - Yuan Sha
>Capriccio on a Xinjiang Theme - Ren Jie
>Busy Spinning - Wong Kin-Wai
>Sigh of Ailment - Liu Tian-hua
>Autumn Moon Over the Han Palace - Jiang Feng-Zhi
>Golden Fly, A - Zhang Shao
>Floating of Big River - Zhang Rui
>New Appearance of the Village - Xiang Zu-Ying
>Capriccio on a Qingjang Theme - Lu Ri-Rong
>Going to Market - Jiang Xun-Feng
>My Brother is Back - Xiao Bai-Yong
>Henan Tune, A - Song Guo-Sheng
>Ballad of Yubei Areas - Guo Junming
>New Shepherds on the Grassland - Liu Chang-Fu
>Train Entering the Dong Village - Wong On-Yuen
>Battle-Horses Galloping, The - Chen Yao-Xing
>Spring Sceneries of Jiangnan - Zhu Changyao
>New Year's Eve - Gao Shao-Qing
>Reflection of the Moon on Lake Erquan - Hua Yan-jun
>Scenes After Rain - Chen Zhen-Duo
>Little Flower Drum, The - Liu Bei-Mao
>Homesick - Lu Xiu-Tang
>Music for Pluck String - Sun Wenming
>Good Harvest - Wang Chen Yi
>Bird-Call in the Mountain - Hui Fen Min
>Xhong Hua Liu Ban - Tang Liang-De
>Sanmen Gorge Capriccio - Wang Guo-Tong
>River Water - Huang Haihuai
>Listening to the Pines - An Ru-Li
>Hometown Melody, A - Xu Jiang-De
>Song of Melancholy - Xhang Zun-Lian
>Candle Shadows, Flickering Red - Song Fei
>Grapes Are Ripe, The - Ma Xiang-Huan
>Bangzi Tune - Feng Zicun
>Blossoming Orchid in Spring - Zhao Songting
>I Am a Soldier - Hu Jie-Xu
>Cowherd and Village Girl, The - Liu Sen
>Joy on the Grassland of the Nen River - Cunbao Shang
>Morning on Grassland - Gao Ming
>Good News - Lu Jin-Shan
>New Song of the Herdsmen - Jan Guang-Yi
>At the Foot of Mount Daqing - Li Zhen
>Spring Comes to Xiang River - Ning Bao Sheng
>At the Broken Bridge - Zhan Yongming
>Melody of Mount Lang Ya - Yu Xunfa
>Crooning in Clear Night - Zhang Wei-Liang
>Flying Swallow - Chan Hung-Yin
>Birds in the Forest - Guanyue Liu
>Look in Relatives by Marriage - Liang Pei-Yin
>Autumn Thoughts by the Dressing Table - Chen Zhong
>Yesterday and Today - Chun-Ling Lu
>Story Along the Yellow River - Wang Tie-Chui
>Picking Tea on the Hill in Spring - Yin Weihe
>Travel in Suchow - Jiang Xian Wei
>Yang Ge In Village - Xiang Qu
>Pasture Patrol Soldier - Zeng Yong Qing
>Flying Patridge, The - Dai Ya
>Floating Melodies of a Water Village - Guoji Jiang
>Harvest Song on a Paddle-Wheel - Du Chong
>Three, Five, Seven - Zeng Zhao-Bin
>Make Up Immortal - Chen Chung Sheng
>Su Wu Tending Sheep - Xiang Zu Hua
>Fifth Brother to Graze Sheep - Zheng Bao-Heng
>Song of the Border - Zhang Xiao-feng
>Misery of Lady Zhaojun - Zhang Gao-Xiang
>Beautiful Taxkorgan - Yuening Liu
>Waving Dance of Tujia Tribe - Li Lingling
>Mountain Red - Tony/Tam Ka-Fai
>Canal of Happiness - Wang Huiran
>Spring Comes to Yi River - Wang Hong-Yi
>Bizika Festivity (Dance of Tujia) - Wu Qiang
>Sword - Zhang Xinhua
>Watch the Sunrise in Taishan - Cheng Wu-Jia
>All Happiness - Pu Xue-Zhai
>Old Eight Phrases - Bai Feng-Yan
>Ospreys Sporting with Water - Xiao Jian-Sheng
>Waves Washing the Beach - Li Yu
>Sorrow in the Changmen Palace - Huang Guifang
>Beneath the Silvery Moonlight - Wu Qiang
>Descending Curtain - Wei Yu-Ru
>Hungry Horse Ringing the Bell, The - Yuen Shi-Chin
>Autumn Missing - Wang Zhong-Bing
>Sleeping Lotus - Liu Bo
>Camel Bells Along the Silk Road - Xu Yang
>Fisherman Song of the Song Hua River - Feng Shao-Xian
>Farewell at Yangguan - Cui Junzhi
>Xiao Kaimen - Yang Bao-Zhong
>Profound Night - Li Mu-Liang
>Outskirts of Beijing - Jiang Kemei
>Autumn Moon on Quiet Lake - Wencheng Lü
>Spring Comes to the Country - Liu Tian-Yi
>Shuang Sheng Han - Zhu Hai
>Yang Cuixi - Loo Kah-Chi
>Arrays - Yu Qiwei
>Dui Hua - Tang Yi-Bin
>Ospreys Sporting with Water - Guo Ying
>Toll from Temple - Gan Shang--Shi
>On the Prairie - Liu Ming-Yuan
>Thoughts Beyond the Frontiers - Liu Chang-Fu
>Lady of the Qin Dynasty - Ma Xiaohui
>Music for the New Year - Ma Guang-Lu
>Tunes of Shaanxi Opera, The - Liu Ming-Yuan
>Brother Comes Back - Zhang Chang-Cheng
>Shangdong Tune, A - Yuan Ye
>Hebei Huabangzi - Yan Shao-Yi
>Festival in Changchun - Zhao Qi-Chang
>Spring Willow in the Wind - Chao Dong-Xu
>Crescent Before Dawn - Shen Chang
>Grand Overture - Liu Xiang
>Beautiful Girl - Jiang Kemei
>Ba Da Chui - Wang Dian-Yu
>Combination of Sheng and Guan - Han Feng-Tian
>Liu Ye Jin - Bai Feng-Yan
>Shadow Tune - Liu Jun
>Horses Galloping - Burentegusi
>Love of Donkir - Li Bo
>Phoenix Spreading Wings - Hu Tian-Quan
>Dawn in Hainan, The - Yan Hay-Den
>Peacock Displaying His Feathers, A - Li Guang-Lu
>Congratulating on the Harvests - Xu Chaoming
>Buddhist Temple - Sun Yu-De
>Quiet Thoughts - Wong Ching-Kuen
>Cui Lou Yun - Zhang Wei-Liang
>Grief of Parting Crane - Tam Po-Shek
>Remembrance of the Wind - Chen Chung Sheng
>Pastoral - Du Chong
>Moonlit Night of Erhai - Zuo Yi-wei
>Feeding Cattle - Zhao Chunting
>Tao Jin Ling - Zaho Chun-Feng
>Tai Huajiao - Ren Tongxiang
>Yu Tune - Hou Yan-Qiu
>Yue Diao Kai Men - Yuan Zi-Wen/Wei Yong-Tang
>Yangguan in Three Tiers - Jin Shi-Yi
>Dreamy Cloud and Mountains - Zuo Yi-wei
>Grand Prelude - Bao Juan
>River Water - Gu Xin-Shan
>Missing - Hai-Quan Hu
>Xia Yuzhou - Liang Qiu
>Lark, The - Yu Xunfa
>Primitive Hunting - Guoji Jiang
>Fernleaf Hedge Bamboo Under the Moonlight - Chen Tao
>Little Cabbage - Li Zengguang
>Day of Relief - The Chinese Movie Philharmonic Orchestra and Traditional Orchestra
>Moon Is High, The - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Flowers Blossoms in the Full Moon, The - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Fisherman's Song on Eastern Sea - Shanghai Chinese Orchestra
>Moonlight Over the River in Spring - Shanghai Chinese Orchestra
>Welcome Families - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>Dance of the Yao People - The National Traditional Orchestra of China
>March Towards Brightness - The National Traditional Orchestra of China
>By the Qiantang River - The Traditional Orchestra of Folk Music and Dance Troupe of Zhejiang Province
>Wild Dance of the Golden Snake - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
>Purple Bamboo Tune - The Chinese Movie Traditional Orchestra
>Festive Joy - The Chinese Movie Traditional Orchestra
>Fortunate Year - The Chinese Movie Traditional Orchestra
>A Xi Tiao Yue - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Crescent Before Dawn - China Broadcasting Chinese Orchestra
>Jiang Nan Hao - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
>Gu Su Qing - The Traditional Orchestra of Music and Dance Troupe of Jiangsu Province
>Jing Diao - Shanghai Chinese Orchestra
>Xing Jie - Shanghai Chinese Orchestra
>Zhong Hua Liu Ban - Shanghai Chinese Orchestra
>New Sound of Sizhu - Ladies' Ensemble of Chinese Music
>Walk Along Su Riverbank - The Oriental Angels Ensemble
>Liu Lang Wen Ying - The Guangdong Folk Music Acrobatics Group
>Yu Da Ba Juao - The Guangdong Folk Music Acrobatics Group
>Xiijang Yue - Xinghai Conservatory
>Zhaojun Yuan - Xinghai Conservatory
>Feed Donkey - Central Conservatory
>Shooting the Drum on Xiang Shan - Xi'an Dongcang Strains of Drumbeats Music
>San Liu - Shanghai Chinese Orchestra
>Night is Deep - The Five Golden Flowers Ensemble
>Wordless Song, A - The Chinese Youth String Orchestra
>Cloulods Chasing the Moon - The Taipei Liuqin Chamber Orchestra
>Listening to the Pines - The Chinese Youth String Orchestra
>There's a Golden Sun in Beijing - The China Conservatory Traditional String Orchestra
>Forgeting the Vulgar Ideas - Cha Fu-Xi/Jiang Feng-Zhi
>Yu Jiao Wen Da - Ding Cheng-Yun/Fu Li-Na
>Song of Happiness - Chun-Ling Lu/Chen Yong-Lu/Sun Yu-De
>Spring is Coming - Yu-Sheng Liu/Yin Qi-Yang/Tang Yi-Bin
>Wandering - Dai Ya/Song Fei/Zhao Jua-Zhen
>Happy Night - The National Traditional Orchestra of China
>Evening Song in the Fishing Boat - The Oriental Angels Ensemble
>Tiger Grinding Its Teeth, The - An Zhi-Shun
>Quarrelling Ducks - An Zhi-Shun
>Sound of Water Drops - An Zhi-Shun
>Drum Poem - Li Zhengui
>King Qin Counts the Soldiers - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
>Mouse Marriage - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
>Gun He Tao - The Shanxi Jiang Zhou Music Art Group
>General's Order - Shanghai Chinese Orchestra
>Grand Victory - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>King of Qin in Battle, The - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>Celebration at the Reservoir - The Chinese Orchestra of Jinan Progressive Music and Dance Troupe
>Triumphant Song of Fishermen, The - Central Philharmonic Orchestra of China
>Say Goodbye After Just Married
>Great Wall, The
>Su Wu
>Little Sisters on the Prairie, The
>Fantasia of River Miluo
>Melody on a Moonlit River
>Jiangnan Spring
>Joyfully Celebrates Victory

Album Notes

Liner Note Authors: Lizzy Ling; Minoru Miki; Alan R. Thrasher.

Arrangers: Wei Li Yang; Lillie Bo & Familien Andersen.Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review
 

Also Purchased