1 800 222 6872

Yosuke Yamashita: Live and then Picasso

Album Notes

Personnel: Yosuke Yamashita (piano); Kiyoshi Sugimoto (guitar); Takuji Suzuki, Yasutaka Tsutsui (clarinet); Akira Tamiya, Eiichi Hayashi, Kohichi Matsukaze (alto saxophone); Seiichi Nakamura, Kazunori Takeda, Bob Saitoh (tenor saxophone); Hiroshi Okano (trumpet); Tadanori Knoakawa, Seigi Yokoyama (trombone); Pecker, Shuichi Murakmi, Shota Koyama (drums).

Recording information: 11/16/1981/10/??/1982.Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review