1 800 222 6872

Sean O'Riada/Seán O Riada: Port Na Bpucai *

Track List

>Do Bhi Bean Uasal
>Carraig Donn
>An Chuilfhionn
>An Buachaill Caol Dubh
>Port na bPucai
>Aisling Gheal
>Codlaigi Einini
>Three Sea Captains, The
>Garden of Daisies, The
>Limericks Lamentation
>Cois an Ghaorthaigh
>Bean Dubh an Ghleanna
>Colliers Reel, The
>Cath Cheim an Fhia
>Cait Ní Dhuibhir
>Oro se do Bheatha Abhaile
>Maidin Luan Cincise
>Rights of Man, The
>Priosun Chluain Meala
>An tSeanbhean Bhocht
>An Droimfhionn Donn Dilis
>O Bhean an Ti
>Sliabh na mBan
>mUilleagan Dubh O
>Carthaigh na gCeann (seanchas)


Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review