1 800 222 6872

Various Artists: Bali 1928-Anthology: The First Recordings

Track List

>Kebyar Ding - Gamelan Gong Kebyar of Belaluan, Denpasar/Denpasar
>Kebyar Ding: Surapati - Gamelan Gong Kebyar of Belaluan, Denpasar/Denpasar
>Kebyar Ding III: Oncang-oncangan - Gamelan Gong Kebyar of Belaluan, Denpasar/Denpasar
>Tabanan - Gamelan Gong Kebyar of Pangkung, Tabanan
>Tabuh Légod Bawa - Gamelan Gong Kebyar of Busungbiu, Northwest Bali
>Pangkur - Ida Bagus Oka Kerebuak
>Dangdang Gula - Ida Bagus Oka Kerebuak
>Dangdang Gula, Pt. 1 - Ida Boda
>Kidung Wargasari, Pt. 1 - Ni Lemon
>Kakawin Smaradahana - Ida Madé Tianyar/Ida Bagus Wayan Buruan
>Tabuh Ginanti - Gamelan Semar Pagulingan of Banjar Titih/Denpasar
>Tabuh Lasem - Gamelan Semar Pagulingan of Banjar Titih/Denpasar
>Solo - Kuta/Gamelan Palégongan of Banjar Tegal
>Seléndro - Kuta/Gamelan Gendér Wayang of Banjar Tegal
>Angkat-Angkatan - Kuta/Gamelan Gendér Wayang of Banjar Tegal
>Ganderangan - Gamelan Pajogédan
>Peperangan Sira Panji dengan Prabangsa - Gambuh of Sésétan/Denpasar
>Ngisep Dublag - Gamelan Angklung Kléntangan
>Pangécét Bérong - Gamelan Angklung of Pemogan/Denpasar
>Ginada Sampik-Ingtai - Arja Geguntangan/Denpasar
>Kidung Jayendriya - Arja Geguntangan/Denpasar
>Mula Tubuh di Kaléran - Jangér of Kedaton/Denpasar
>Durma Sudarsana - Jangér of Abian Timbul/Denpasar
>Ganda Pura - Jangér of Abian Timbul/Denpasar
>Lagu Tangis

Album Notes

Liner Note Author: Edward Herbst.

Photographer: Colin McPhee.Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review