1 800 222 6872

Julie Fowlis: Mar A Tha Mo Chridhe [As My Heart Is] [Digipak]

Track List

>Oganaich Uir a Rinn M' Fhàgail
>Mo Ghaol Air Aird a' Chuain, Tha
>Biodh an Deoch Seo 'n Làimh Mo Rúin
>Jigs & Reels
>Caolas Eadar Mi' s Iain, Tha
>Ged a Sheòl Mi Air M' Aineol
>Reels
>Mo Bhean Chomain
>Puirt
>Mhaighdeannan's a Mhnathan Og, A
>Strathspey & Reels
>Moladh Uibhist

Album Notes

Audio Mixers: Iain Graham; Paul McGeechan.

Liner Note Author: Cailean Maclean.

Recording information: Glenageary, Dublin, Irleand; Gold Disk Studio, Collooney, Ireland; Pure Records Studio, Yorkshire, England; Secret Music, Glasgow, Scotland; Watercolour Studio, Ardgour, Scotland.

Photographer: Leila Angus.

Translator: Shona Cormack.Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review