1 800 222 6872

Ono Gagaku-Kai (Onu Gagaku Society)/Ensemble Ono Gagaku De Tokyo: Japan [Digipak]

Track List

>Accordage
>Shukoshi
>Kashin
>Kaden no Kyû
>Nasori
>Konju

Album Notes

Personnel: Hiroshi Shibata (lute, flute); Naoyuki Manabe (zither, dancer); Kôichi Nishiura, Ryôji Kihara (flute); Noriaki Ishii, Haruki Mitsunori (oboe); Ayako Kozumi, Oka Kumiko (organ); Eshou Honda (drums); Onda Tetsuo (gong); Satô Kenzô (dancer).

Liner Note Author: Akira Tamba.

Recording information: 2012.Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review