1 800 222 6872

Melody of Japan / William Bennett, Clifford Benson

Album Summary

>Narita, Tamezo : Song of the Seashore
>Okano, Teiichi : Oboro-zukiyo
>Ono, Tadasuke : Yoimachigusa
>Hirota, Ryutaro : Shikararete
>Yamada, Kosaku : Lullaby from the Chugoku Area
>Kusakawa, Shin : Yuyake koyake
>Yanada, Tadashi : Rain Falls on Jogashima
>Motoori, Nagayo : Akai-kutsu
>Sugiyama, Haseo : Hanayome Ningyo
>Traditional : Toryanse
>Ohnaka, Toraji : Yashi no mi
>Kainuma, Minoru : Autumn in a Village
>Yamada, Kosaku : Red Dragonfly
>Traditional : Itsuki no Komoriuta
Performers Composers


Reviews

There are currently no reviews, be the first one!
Login or Create an Account to write a review
 

Also Purchased

Works Details

>Narita, Tamezo : Song of the Seashore
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Okano, Teiichi : Oboro-zukiyo
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Ono, Tadasuke : Yoimachigusa
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Hirota, Ryutaro : Shikararete
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Yamada, Kosaku : Lullaby from the Chugoku Area
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Written: 1928
 • Studio/Live: Studio

>Kusakawa, Shin : Yuyake koyake
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Yanada, Tadashi : Rain Falls on Jogashima
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Motoori, Nagayo : Akai-kutsu
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Sugiyama, Haseo : Hanayome Ningyo
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Traditional : Toryanse
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Studio/Live: Studio

>Ohnaka, Toraji : Yashi no mi
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Kainuma, Minoru : Autumn in a Village
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Studio/Live: Studio

>Yamada, Kosaku : Red Dragonfly
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Period Time: Modern
 • Form: Vocal
 • Written: 1927
 • Studio/Live: Studio

>Traditional : Itsuki no Komoriuta
 • Performers: William Bennett (Flute); Clifford Benson (Piano)
 • Studio/Live: Studio