1 800 222 6872

Hirose, Ryohei > Taneya, Mutsuko

    Use the options below to refine 1 Matching Records  

Hirose: Flute Sonata, Pundarika, Asura, etc /Tokyo PO, et al
Hirose: Flute Sonata, Pundarika, Asura, etc /Tokyo PO, et al

2 CD / Camerata / 1998-09-01

Works: Ryohei Hirose: Sonata for Flute and Piano; Pundarika for Clarinet and Piano; Asura for Violin solo; Potalaka; Elegia for Harp; Meditation; Kalavinka; Concerto for Violin; Concerto for Shakuhachi and ...
Performers: Jinzai, Atsuko; Kugota, Midori; Kureyama, Heikan; Kuronuma, Yuriko; Mitsuhashi, Kifu; Miura, Yumiko; Morita, Toshiaki; Nishigaki, Eiko; Saito, Tateo; Shimizu, Nobutaka; Taneya, Mutsuko; Umehara, Hima...
Conductors: Takeda, Hiroyuki; Yamashita, Kazufumi;
Ensemble: ; Pro Musica Nipponia; Tokyo Philharmonic Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$49.99   $44.83
In Stock
Add to Cart
CAM 516