1 800 222 6872

Ikebe, Shin-Ichiro > Violin

A Violin Bouquet - Shin-Ichiro Ikebe / Shinozaki, Saiki
A Violin Bouquet - Shin-Ichiro Ikebe / Shinozaki, Saiki

1 CD / Camerata / 2006-06-01

Works: Shin-Ichiro Ikebe: Pieces (4) for Violin and Piano; Pieces (2) for 2 Violins; Fantasy for Violin and Piano; Introduction and Vivo for Violin and Piano; Canons (3) for 2 Violins to 6 Violins; Concerti...
Performers: Saiki, Yuri; Shinozaki, Isako

Shin-Ichiro Ikebe, hailing from Mito City, Japan studied composition with Tomojiro Ikenouchi, Yuzuru Shimaoka, Akio Yashiro, and Akira Miyoshi. Composing seven Symphonies, various concertos, ballets...continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 28070
Lion - Shin-Ichiro Ikebe: Chamber Music
Lion - Shin-Ichiro Ikebe: Chamber Music

1 CD / Camerata / 1999-03-01

Works: Shin-Ichiro Ikebe: Kobru; La Terre est Bleue comme une Orange; Ascension; Strata 1; Lion; On the Other Side of Rain; Strata 2; Quinquevalence
Performers: Collot, Serge; Eiso, Shigemitsu; Fujimoto, Takafumi; Fukunaga, Chieko; Ishii, Mitsuko; Kanda, Masaharu; Koizumi, Hiroshi; Kubota, Takumi; Maede, Shigeru; Mukaiyama, Tomoko; Nagashima, Yoshio; Ozeki, ...
Conductors: Ikebe, Shin-Ichiro;
Ensemble: ; Percussion-Group 72
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 270
 
     Sort: