1 800 222 6872

Wakasugi, Hiroshi > Bekku, Sadao

    Use the options below to refine 2 Matching Records  

Bekku: Prince Arima / Hiroshi Wakasugi, Kei Fukui, et al
Bekku: Prince Arima / Hiroshi Wakasugi, Kei Fukui, et al

2 CD / Camerata / 2004-01-01

Works: Sadao Bekku: Prince Arima
Performers: Fukui, Kei; Idane, Yasuhiko; Katsube, Futoru; Kitamura, Tetsuro; Kotetsu, Kazuhiro; Nagai, Kazuko; Okubo, Mitsuya; Oshima, Yoko; Shimura, Fumihiko; Suzuki, Kan-ichi; Tatara, Michio
Conductors: Wakasugi, Hiroshi
Ensemble: New Japan Philharmonic Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$49.99   $44.83
In Stock
Add to Cart
CAM 20001
Bekku: Piano Concerto, Symphony no 5, etc / Kamiya, Wakasugi
Bekku: Piano Concerto, Symphony no 5, etc / Kamiya, Wakasugi

1 CD / Camerata / 2003-11-01

Works: Sadao Bekku: Prayers (2); Concerto for Piano; Symphony no 5
Performers: Kamiya, Ikuyo
Conductors: Wakasugi, Hiroshi
Ensemble: Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 665
 
     Sort: