1 800 222 6872

Wakasugi, Hiroshi > Camerata

    Use the options below to refine 3 Matching Records  

Bekku: Prince Arima / Hiroshi Wakasugi, Kei Fukui, et al
Bekku: Prince Arima / Hiroshi Wakasugi, Kei Fukui, et al

2 CD / Camerata / 2004-01-01

Works: Sadao Bekku: Prince Arima
Performers: Fukui, Kei; Idane, Yasuhiko; Katsube, Futoru; Kitamura, Tetsuro; Kotetsu, Kazuhiro; Nagai, Kazuko; Okubo, Mitsuya; Oshima, Yoko; Shimura, Fumihiko; Suzuki, Kan-ichi; Tatara, Michio
Conductors: Wakasugi, Hiroshi
Ensemble: New Japan Philharmonic Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$49.99   $37.99
In Stock
Add to Cart
CAM 20001
Bekku: Piano Concerto, Symphony no 5, etc / Kamiya, Wakasugi
Bekku: Piano Concerto, Symphony no 5, etc / Kamiya, Wakasugi

1 CD / Camerata / 2003-11-01

Works: Sadao Bekku: Prayers (2); Concerto for Piano; Symphony no 5
Performers: Kamiya, Ikuyo
Conductors: Wakasugi, Hiroshi
Ensemble: Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 665
Miki: Selected Works Vol 4
Miki: Selected Works Vol 4

2 CD / Camerata / 1994-09-01

Works: Minoru Miki: Jo no kyoku; Ha no kyoku; Kyu no kyoku
Performers: Mitsuhashi, Kifu; Yoshimura, Nanae; Yumiko, Tanaka
Conductors: Wakasugi, Hiroshi; Yamaoka, Shigenobu; Masur, Kurt
Ensemble: Leipzig Gewandhaus Orchestra; Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra; Tokyo Philharmonic Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$49.99   $42.74
In Stock
Add to Cart
CAM 223
 
     Sort: