1 800 222 6872

Wakasugi, Hiroshi > Modern Period

    Use the options below to refine 3 Matching Records  

Teizo Matsumura: Silence
Teizo Matsumura: Silence

2 CD / Camerata / 2010-11-09

Works: Teizo Matsumura: Silence, opera
Performers: Kobayashi, Mariko; Morishima, Eiko; Torii, Toshiyuki
Conductors: Wakasugi, Hiroshi

Born in 1929, composer Teizo Matsumura teaches at the Tokyo National University of Fine Arts and Music. He has composed music for cinemas, theatre dramas...continue...
Personnel: Fumihiko Shimura, Yuko Kamahora, Ikuo Oshima, Hideaki Kuwahara, Fumio Arikawa, Chieko Aoyama, Naoki Ikeda, Masato Haji, Makoto Tashiro, Kenji Mizuno, Kazuo Kobayashi , Tasuku Naono, Takashi...continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
$49.99   $44.83
In Stock
Add to Cart
CAM 50009
Bekku: Prince Arima / Hiroshi Wakasugi, Kei Fukui, et al
Bekku: Prince Arima / Hiroshi Wakasugi, Kei Fukui, et al

2 CD / Camerata / 2004-01-01

Works: Sadao Bekku: Prince Arima
Performers: Fukui, Kei; Idane, Yasuhiko; Katsube, Futoru; Kitamura, Tetsuro; Kotetsu, Kazuhiro; Nagai, Kazuko; Okubo, Mitsuya; Oshima, Yoko; Shimura, Fumihiko; Suzuki, Kan-ichi; Tatara, Michio
Conductors: Wakasugi, Hiroshi
Ensemble: New Japan Philharmonic Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$49.99   $44.83
In Stock
Add to Cart
CAM 20001
Bekku: Piano Concerto, Symphony no 5, etc / Kamiya, Wakasugi
Bekku: Piano Concerto, Symphony no 5, etc / Kamiya, Wakasugi

1 CD / Camerata / 2003-11-01

Works: Sadao Bekku: Prayers (2); Concerto for Piano; Symphony no 5
Performers: Kamiya, Ikuyo
Conductors: Wakasugi, Hiroshi
Ensemble: Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 665
 
     Sort: