1 800 222 6872

Camerata > Satoh, Somei

Satoh: Kisetsu / Honna, Tokyo Metropolitan SO
Satoh: Kisetsu / Honna, Tokyo Metropolitan SO

1 CD / Camerata / 2004-06-01

Works: Somei Satoh: Kisetsu; Kyokoku; Concerto for Violin
Performers: Kono, Katsunori; Meyers, Anne Akiko
Conductors: Honna, Tetsuji
Ensemble: Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
Back Ordered
Add to Cart
CAM 28032
Satoh: Keshin / Shinozaki, Takahashi, Yamaguchi
Satoh: Keshin / Shinozaki, Takahashi, Yamaguchi

1 CD / Camerata / 2003-08-01

Works: Somei Satoh: Lament for Spring; Vortex; Keshin 1 Incarnation 1; Lanzarote
Performers: Koizumi, Hiroshi; Shinozaki, Ayako; Suzuki, Yoshiaki; Takahashi, Aki; Yamaguchi, Yasunori
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
Low Stock
Add to Cart
CAM 628
Glimmering Darkness - Somei Satoh
Glimmering Darkness - Somei Satoh

1 CD / Camerata / 2000-01-01

Works: Somei Satoh: Listening to Fragrances of the Dusk; God Sells Own Body; Glimmering Darkness; Firefly Garden
Performers: Chiba, Makato; Eiso, Shigemitsu; Minawa, Midori
Conductors: Kudo, Toshiyuki
Ensemble: Kusatsu Festival String Ensemble
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
Back Ordered
Add to Cart
CAM 535
Kamunagi / Teiko Kikuchi, Shigemitsu Eiso, Kifu Mitsuhashi
Kamunagi / Teiko Kikuchi, Shigemitsu Eiso, Kifu Mitsuhashi

1 CD / Camerata / 1996-06-01

Works: Takashi Yoshimatsu: Nabari; Shin-Ichiro Ikebe: Kageru; Akira Nishimura: Kamunagi; Teizo Matsumura: Air of Prayer; Somei Satoh: Tamaogi-Koto
Performers: Eiso, Shigemitsu; Kikuchi, Teiko; Mitsuhashi, Kifu
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
Back Ordered
Add to Cart
CAM 267
 
     Sort: