1 800 222 6872

Camerata > Yashiro, Akio

Akio Yashiro: Complete Chamber Music, Vol. 1
Akio Yashiro: Complete Chamber Music, Vol. 1

1 CD / Camerata / 2010-06-08

Works: Akio Yashiro: Sonata for piano; Suite Classique, for piano, 4 hands; Sonata for 2 flutes & piano; Sonata for violin & piano
Performers: Endo, Ikuko; Fujii, Kazuoki; Inoue, Futaba; Kanazawa, Keiko; Koide, Shinyha; Noguchi, Ryo; Tanaka, Chikashi; Yasukawa, Kazuko
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 50001
Dutilleux, Yashiro: Piano Sonatas / Hiromi Okada
Dutilleux, Yashiro: Piano Sonatas / Hiromi Okada

1 CD / Camerata / 2008-08-12

Works: Henri Dutilleux: Preludes (3) for Piano; Sonata for Piano; Akio Yashiro: Sonatine for Piano; Nocturne; Sonata for Piano; The Dream Boat
Performers: Okada, Hiromi

Hiromi Okada has put together a contrasting and compelling program of music for piano by French composer Henri Dutilleux and Japanese composer Akio Yashiro. Okada...continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 28136
Yashiro: Complete Chamber Music Vol 2 / Tanaka, et al
Yashiro: Complete Chamber Music Vol 2 / Tanaka, et al

1 CD / Camerata / 1995-02-01

Works: Akio Yashiro: Trio for Piano and Strings; Quartet for Strings
Performers: Muto, Shinji; Puig-Roget, Henriette; Tanaka, Chikashi; Usuka, Toshiyuki; Yasuda, Ken-ichiro
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 51
Yashiro: Complete Chamber Music Vol 1 / Endo, Yusakawa
Yashiro: Complete Chamber Music Vol 1 / Endo, Yusakawa

1 CD / Camerata / 1994-09-01

Works: Akio Yashiro: Sonata for Piano; Suite Classique for Piano 4 hands; Sonata for 2 Flutes and Piano
Performers: Endo, Ikuko; Inoue, Futabu; Kanazawa, Keiko; Koide, Shinya; Noguchi, Ryu; Yasukawa, Kazuko
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
Back Ordered
Add to Cart
CAM 50
 
     Sort: