1 800 222 6872

Camerata > French Horn

    Use the options below to refine 2 Matching Records  

Fukushi: Dancing Flower Leaves in a Forest, etc / Sato, Shibuya, Shinozaki, Koizumi, et al
Fukushi: Dancing Flower Leaves in a Forest, etc / Sato, Shibuya, Shinozaki, Koizumi, et al

1 CD / Camerata / 2008-04-01

Works: Norio Fukushi: Dislocated Memory; Parataxis; Syun-Rin; Time Circle; Toward the Transparent Sky; Dancing Flower Leaves in a Forest
Performers: Kai, Fumiko; Kawaguchi, Shizuka; Kikuchi, Hideo; Kinowaki, Dogen; Koizumi, Hiroshi; Miyamoto, Noriko; Naito, Tomohiro; Narita, Keiko; Noguchi, Chiyoko; Okumura, Akira; Omori, Keiji; Sakuma, Daisaku [...
Conductors: Sato, Norio
Ensemble: Ensemble Nomad

After completing his studies at the Tokyo National University of Fine Arts and Music in 1969, Fukushi co-founded the group "Shiranami" with fellow composers Shin-Ichiro...continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 28128
Portrait of Makoto Shinohara / Nishigata, Mitsuhashi, et al
Portrait of Makoto Shinohara / Nishigata, Mitsuhashi, et al

1 CD / Camerata / 1994-12-01

Works: Makoto Shinohara: Nagare; Kyudo B; Tabiyuki; Birth of the Bass Koto; Cooperation
Performers: Eiso, Shigemitsu; Katsuta, Soichi; Kikuchi, Teiko; Kimura, Mari; Kitamura, Genzo; Komuro, Masahiro; Mitsuhashi, Kifu; Murata, Atsuo; Nakagawa, Masami; Nakakoji, Atsumi; Nishigata, Akiko; Ogawa, Akiko...
Conductors: Komatsu, Kazuhiko
Ensemble: ; Instrumental Ensemble
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 375
 
     Sort: