1 800 222 6872

Traditional, Dutch > Works Beginning With All > All Classical

Matching Works Alphabetically

Aanhoord Dog Zee-Luy Al (Listen All You Sailors) (tune Van de Spaanze Ruyter) (1)
Afscheid-Lied, voor het Scheeps-Volk van het Schip Maria Adriana (Farewell Song, for the Crew of the (1)
Al die willen te kaap'ren varen (1)
Aurora Brengt den Klare Dag (Aurora Brings Broad Daylight) (tune Adieu nu Vrienden) (1)
Because You Live, O Christ, hymn (1)
De Blaeuwe Vlag die Wayt (The Blue Peter That Flies) (1)
Dienstmars no 1 (1)
Een Calis-Liedt (A Bald Nit Shanty) (tune Oosterlingh' seyd sy Oosterlingh) (1)
Een Droevigh Liedt van 't Schip de Swarte Haen (A Wad Shanty About the Ship de Swarte Haen) (tune Va (1)
Een Nieuw Liedt van Malacke in Oost-Indiën (A New Song About Malacca in the East Indies) (1)
Een Nieuw Osst-Indisch Lied (A New East-Indian Shanty) (tune Lesmaal in't reyze van een Koele Morgen (1)
Een Vieuw Matroos-Liedeken (A New Sailor's Shanty) (tune Van de Mossel-kreeckse pape) (1)
Franse mars no 8 (1)
In Babilone ("There's a Wideness in God's Mercy") (1)
In dulci iubilo (1)
Journaal van de Fluyt Delfs-Haven (Journal of the Flute Ship Delfshaven) (tune Schaamt u gy Brabants (1)
Lang zal hÿ Leven (Long May He Live) (1)
Matroos Af-Scheyt (Sailor's Farewell) (tune Bocx-voetjen) (1)
Matroosen Tegenzang, round (Sailors Counter Round) (1)
Matroosen Wellekomst op de Rede van Batavia (Sailors Welcome to the Roads of Batavia) (tune Vrolijck (1)
Merkwaardig Verhaal Van Een Dienst-Maagd (The Striking Story of a Maid Servant) (tune Indein ooyt Ma (1)
Oost-Indisch Vaarders Lied (East Indiamen's Shanty) (tune Ik ging op eenen morgen) (1)
Oost-Indische Venus-Liedt (East Indian Venus Shanty) (tune Als 't begint) (1)
Op de 7 Oostindische Kermis Schepen (About the Seven East Indian Fairtime Ships) (tune Wijs van Lonl (1)
Op de t'Huyskomende Oostindies-Vaarders (About East Indiamen Returning Home) (tune Waarom verlaat je (1)
Polly Perkin (1)
Reys na Oost-Indien (Journey to the East Indies) (1)
This Joyful Eastertide (8)
t'Samensprack tusschen een Schipper en Timmerman (Dialogue between a Skipper and a Carpenter) (tune (1)