1 800 222 6872

Yoshimatsu, Takashi > All Classical > Nabari

    Use the options below to refine 2 Matching Records  

Yoshimatsu: Subaru, Nabari, Moyura, etc / Nanae Yoshimura
Yoshimatsu: Subaru, Nabari, Moyura, etc / Nanae Yoshimura

1 CD / Camerata / 2000-10-01

Works: Takashi Yoshimatsu: Within Dreams, Without Dreams, Op. 74; Subaru, Op. 78; Moyura; Nabari
Performers: Kikuchi, Tomoya; Matsubara, Katsuya; Shinohe, Seiki; Yoshimura, Nanae
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
Low Stock
Add to Cart
CAM 578
Kamunagi / Teiko Kikuchi, Shigemitsu Eiso, Kifu Mitsuhashi
Kamunagi / Teiko Kikuchi, Shigemitsu Eiso, Kifu Mitsuhashi

1 CD / Camerata / 1996-06-01

Works: Takashi Yoshimatsu: Nabari; Shin-Ichiro Ikebe: Kageru; Akira Nishimura: Kamunagi; Teizo Matsumura: Air of Prayer; Somei Satoh: Tamaogi-Koto
Performers: Eiso, Shigemitsu; Kikuchi, Teiko; Mitsuhashi, Kifu
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
Back Ordered
Add to Cart
CAM 267
 
     Sort: