1 800 222 6872

Kikuchi, Teiko

    Use the options below to refine 2 Matching Records  

Works of Hirose Ryouhei
Works of Hirose Ryouhei

1 CD / Camerata / 2010-05-11

Works: Ryouhei Hirose: Tenrai Chikyo, for folk instruments; Torso, for 5 instruments; Byoh, for shakuhachi; Metamorphosen of the "Midare", for 17-stringed koto; Tamafuri, for shakuhachi
Performers: Aoki, Reibo; Hosoya, Ichiro; Kikuchi, Teiko; Kitamikado, Fumio; Kitamoto, Hideki; Matsushima, Takaharu; Mitsuhashi, Kifu; Nosaka, Keiko; Ohno, Tomoo; Okada, Tomoyuki; Shibata, Takayasu; Tachibana, Ma...
Conductors: Hirose, Ryouhei

Born in 1930, Ryouhei Hirose graduated from Hokkaido University and the Tokyo University of Music & Arts. He has composed for traditional Japanese instruments as...continue...
Recording information: Iruma-shi Shimin Kaikan, Saitama, Japan....continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 50003
Portrait of Makoto Shinohara / Nishigata, Mitsuhashi, et al
Portrait of Makoto Shinohara / Nishigata, Mitsuhashi, et al

1 CD / Camerata / 1994-12-01

Works: Makoto Shinohara: Nagare; Kyudo B; Tabiyuki; Birth of the Bass Koto; Cooperation
Performers: Eiso, Shigemitsu; Katsuta, Soichi; Kikuchi, Teiko; Kimura, Mari; Kitamura, Genzo; Komuro, Masahiro; Mitsuhashi, Kifu; Murata, Atsuo; Nakagawa, Masami; Nakakoji, Atsumi; Nishigata, Akiko; Ogawa, Akiko...
Conductors: Komatsu, Kazuhiko
Ensemble: ; Instrumental Ensemble
read more    Login or Create an Account to write a review
$24.99   $22.23
In Stock
Add to Cart
CAM 375
 
     Sort: