1 800 222 6872

Mitsuhashi, Kifu

    Use the options below to refine 10 Matching Records  

Works of Hirose Ryouhei
Works of Hirose Ryouhei

1 CD / Camerata / 2010-05-11

Works: Ryouhei Hirose: Tenrai Chikyo, for folk instruments; Torso, for 5 instruments; Byoh, for shakuhachi; Metamorphosen of the "Midare", for 17-stringed koto; Tamafuri, for shakuhachi
Performers: Aoki, Reibo; Hosoya, Ichiro; Kikuchi, Teiko; Kitamikado, Fumio; Kitamoto, Hideki; Matsushima, Takaharu; Mitsuhashi, Kifu; Nosaka, Keiko; Ohno, Tomoo; Okada, Tomoyuki; Shibata, Takayasu; Tachibana, Ma...
Conductors: Hirose, Ryouhei

Born in 1930, Ryouhei Hirose graduated from Hokkaido University and the Tokyo University of Music & Arts. He has composed for traditional Japanese instruments as...continue...
Recording information: Iruma-shi Shimin Kaikan, Saitama, Japan....continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$24.99   $19.94
In Stock
Add to Cart
CAM 50003
Ken Ueno: Talus
Ken Ueno: Talus

1 CD / BMOP/Sound / 2010-03-09

Works: Ken Ueno: Talus, for viola & orchestra; On a Sufficient Condition for the Existence of Most Specific Hypothesis, for overtone vocals & orche; Kaze-no-Oka, for biwa, shakuhachi & orchestra
Performers: Mitsuhashi, Kifu; Richman, Wendy; Tanaka, Yuko
Conductors: Rose, Gil

Ken Ueno: Talus offers three concerti that collectively represent Ueno's long-term collaboration with the Boston Modern Orchestra Project and its bold conductor Gil Rose. Composed...continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
$20.99   $17.97
In Stock
Add to Cart
HBDirect Recommended Recording BMOP 1014
The Music of Teizo Matsumura Vol 2
The Music of Teizo Matsumura Vol 2

1 CD / Camerata / 2004-02-03

Works: Teizo Matsumura: Poem I for Shakuhachi and Koto; Poem II for Shakuhachi solo; Fantasy for Koto solo; Poem for Shinobue and Biwa; Air of Prayer
Performers: Akao, Michiko; Mitsuhashi, Kifu; Sawai, Tadao; Tanaka, Yukio; Yoshimura, Nanae
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$24.99   $19.94
Back Ordered
Add to Cart
CAM 25024
Nishimura: Toki No Kagero, etc / Kifu Mitsuhashi, et al
Nishimura: Toki No Kagero, etc / Kifu Mitsuhashi, et al

1 CD / Camerata / 2003-03-01

Works: Akira Nishimura: Toki No Kagero; Ko; Karin; Shakuko
Performers: Hisamoto, Keiko; Kawahara, Shoko; Kishikawa, Mitsuyo; Kurosawa, Yumi; Maruoka, Hayumi; Mitsuhashi, Kifu; Miyakoshi, Keiko; Oohata, Nahoko; Sairi, Kyoko; Sakurai, Chie; Shimoda, Reiko; Sugimura, Sachi...
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$24.99   $19.94
In Stock
Add to Cart
CAM 644
Five Pieces for Shakuhachi Chikurai / Kifu Mitsuhashi
Five Pieces for Shakuhachi Chikurai / Kifu Mitsuhashi

1 CD / Camerata / 1999-01-01

Works: Makoto Moroi: Pieces (5) for Shakuhachi Chikurai; Traditional: Reibo "Longing for the Bell"; Teizo Matsumura: Poem I for Shakuhachi and Koto; Poem II for Shakuhachi solo; Minoru Miki: Autumn Fantasy
Performers: Mitsuhashi, Kifu; Yoshimura, Nanae
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$24.99   $19.94
Back Ordered
Add to Cart
CAM 303
Hirose: Flute Sonata, Pundarika, Asura, etc /Tokyo PO, et al
Hirose: Flute Sonata, Pundarika, Asura, etc /Tokyo PO, et al

2 CD / Camerata / 1998-09-01

Works: Ryohei Hirose: Sonata for Flute and Piano; Pundarika for Clarinet and Piano; Asura for Violin solo; Potalaka; Elegia for Harp; Meditation; Kalavinka; Concerto for Violin; Concerto for Shakuhachi and ...
Performers: Jinzai, Atsuko; Kugota, Midori; Kureyama, Heikan; Kuronuma, Yuriko; Mitsuhashi, Kifu; Miura, Yumiko; Morita, Toshiaki; Nishigaki, Eiko; Saito, Tateo; Shimizu, Nobutaka; Taneya, Mutsuko; Umehara, Hima...
Conductors: Takeda, Hiroyuki; Yamashita, Kazufumi;
Ensemble: ; Pro Musica Nipponia; Tokyo Philharmonic Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$49.99   $40.83
In Stock
Add to Cart
CAM 516
On a Treetop / Nanae Yoshimura
On a Treetop / Nanae Yoshimura

1 CD / Camerata / 1997-05-01

Works: Michio Kitazume: In Resonance; Tokuhide Niimi: Dream Time; Maki Ishii: Entflohene Zeit, Op. 99; Shin-Ichiro Ikebe: On a Treetop; Akira Nishimura: Kamunagi
Performers: Elso, Shigemitsu; Mitsuhashi, Kifu; Yasuda, Ken-ichiro; Yoshimura, Nanae
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$24.99   $19.94
In Stock
Add to Cart
CAM 426
Kamunagi / Teiko Kikuchi, Shigemitsu Eiso, Kifu Mitsuhashi
Kamunagi / Teiko Kikuchi, Shigemitsu Eiso, Kifu Mitsuhashi

1 CD / Camerata / 1996-06-01

Works: Takashi Yoshimatsu: Nabari; Shin-Ichiro Ikebe: Kageru; Akira Nishimura: Kamunagi; Teizo Matsumura: Air of Prayer; Somei Satoh: Tamaogi-Koto
Performers: Eiso, Shigemitsu; Kikuchi, Teiko; Mitsuhashi, Kifu
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$24.99   $19.94
Back Ordered
Add to Cart
CAM 267
Portrait of Makoto Shinohara / Nishigata, Mitsuhashi, et al
Portrait of Makoto Shinohara / Nishigata, Mitsuhashi, et al

1 CD / Camerata / 1994-12-01

Works: Makoto Shinohara: Nagare; Kyudo B; Tabiyuki; Birth of the Bass Koto; Cooperation
Performers: Eiso, Shigemitsu; Katsuta, Soichi; Kikuchi, Teiko; Kimura, Mari; Kitamura, Genzo; Komuro, Masahiro; Mitsuhashi, Kifu; Murata, Atsuo; Nakagawa, Masami; Nakakoji, Atsumi; Nishigata, Akiko; Ogawa, Akiko...
Conductors: Komatsu, Kazuhiko
Ensemble: ; Instrumental Ensemble
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$24.99   $19.94
In Stock
Add to Cart
CAM 375
Miki: Selected Works Vol 4
Miki: Selected Works Vol 4

2 CD / Camerata / 1994-09-01

Works: Minoru Miki: Jo no kyoku; Ha no kyoku; Kyu no kyoku
Performers: Mitsuhashi, Kifu; Yoshimura, Nanae; Yumiko, Tanaka
Conductors: Wakasugi, Hiroshi; Yamaoka, Shigenobu; Masur, Kurt
Ensemble: Leipzig Gewandhaus Orchestra; Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra; Tokyo Philharmonic Orchestra
read more    Login or Create an Account to write a review
On Sale!    
$49.99   $40.83
In Stock
Add to Cart
CAM 223
 
     Sort: