1 800 222 6872

Wang, Hong

    Use the options below to refine 2 Matching Records  

Yuanlin Chen: Away from Xuan, Chasing the Sun, etc / Dun, Minneapolis Guitar Quartet, et al
Yuanlin Chen: Away from Xuan, Chasing the Sun, etc / Dun, Minneapolis Guitar Quartet, et al

1 CD / Innova / 2008-12-23

Works: Yuanlin Chen: Away from Xuan, for orchestra; Wondering Along the Journey, for ensemble; Chasing the Sun, for 4 guitars
Performers: Addario-Berry, Hannah; Guo, Wanpeng; Josheff, Peter; Lu, Xian; Meyers, Eric; Wang, Hong; Zhang, Shenshen; Zhao, Gangqin; Zhao, Yangquin
Conductors: Dun, Tan; Chen, Yuanlin;
Ensemble: ; Minneapolis Guitar Quartet
read more    Login or Create an Account to write a review
$16.99   $14.24
In Stock
Add to Cart
INNO 721
Kui Dong: Pangu's Song / Olly Wilson, et al
Kui Dong: Pangu's Song / Olly Wilson, et al

1 CD / New World / 2004-11-01

Works: Kui Dong: Earth, Water, Wood, Metal, Fire, for solo piano; Pangu's Song, for ensemble; Blue Melody, for ensemble; Crossing, for radio; Three Voices, for ensemble
Performers: Brody, Tod; Cahill, Sarah [Piano]; Kennedy, Daniel [Percussion]; Wang, Hong
Conductors: Wilson, Olly
Ensemble: San Francisco Contemporary Music Players
read more    Login or Create an Account to write a review
$20.99   $17.97
In Stock
Add to Cart
NWR 80620
 
     Sort: