International Xam Hue Tinh

    Use the options below to refine 2 Matching Records  

Huong Thanh/Yan Li/Camkytiwa: Les  Fleurs Du Levant/Flowers of the Levant
Huong Thanh/Yan Li/Camkytiwa: Les Fleurs Du Levant/Flowers of the Levant

1 CD / Buda Musique (France) / 2013-09-10

Tracks: Dèn Cú; Hò Công Chúa Bên Tre; Giura Tôi Trang Ram; Bà Rang Bà Rí; Ngôi Tura Man Thuyên; Ly Cây Khê; Bèo Dat Mây Trô...
Artists: Huong Thanh/Yan Li/Camkytiwa

Personnel: Huong Thanh; Yan Li (erhu); Fumie Hihara (koto, shamisen); Alex Tran (percussion); E'joung-Ju.

Audio Mixer: Jean-Louis Solans.

Liner Note Author: Francois Bensignor.

Ph...continue...
read more    Login or Create an Account to write a review
$18.49   $15.67
In Stock
Add to Cart
BZZ 3726608
The Hanoi Ca Tru Thai Ha Ensemble: Ca Tru: Music of North Vietnam
The Hanoi Ca Tru Thai Ha Ensemble: Ca Tru: Music of North Vietnam

1 CD / Nimbus / 1996-10-01

Tracks: Thet NHC; Muou; Xam Hue Tinh; Gui Thur; Cung Bac; Ba Muoi Say Giong; Ty Ba Hanh; Hat Gial; Hat Noi; Thi Co
Artists: The Hanoi Ca Tru Thai Ha Ensemble
read more    Login or Create an Account to write a review
$20.99   $17.97
In Stock
Add to Cart
NIM 5626
 
     Sort: